Sannamarken ställs in 2020

De pågående restriktionerna från Folkhälsomyndigheten för att motverka COVID-19 gör att Sannamarken inte kan genomföras i år.
För mer information hänvisar vi till det senaste inlägget
under "Senaste nytt" längre ned på sidan.

Senaste nytt

Torsdag 20 Augusti 2020

Sannamarken ställs in för första gången sedan år 1863

De pågående restriktionerna från Folkhälsomyndigheten gör att Sannamarken inte kan genomföras i år. Det blir första gången sedan marknaden startades år 1863 som Sannamarken ställs in.
Den klassiska marknadshandelns framtid i Sverige är av flera skäl ytterst oviss. Såväl arrangörer som marknadsförsäljare går en osäker framtid till mötes. Vi alla som på något vis är engagerade i arbetet med marknader vet att planering, personalinhyrning, varuinköp, marknadsföring, etc. måste ske lång tid i förväg innan marknadsdagen infaller. Restriktionerna från myndigheterna är behövliga mycket kostsamma för branschen, vilket kan få marknader och utställare att behöva lägga ner sina verksamheter.
Även föreningslivet kommer att drabbas hårt då många föreningars största intäkter kommer från egenarrangerade marknader eller samarbeten med andra arrangörer.

Vetskapen om marknadens socialt stora betydelse för många människor gör nedstängningen extra tung att bära för oss arrangörer. Sannamarken är ett tydligt exempel på hur viktig marknaden är som en social mötesplats för besökare från när och fjärran. Marknadsdagen är en stor hemvändardag för många med anknytning till sin hemort, det gäller inte bara i Lekeberg utan för marknadsplatser över hela landet.
Vi hoppas att samhället stabiliserat sig till nästa år och att vi då har möjligheten att genomföra ett storslaget Sannamarken 2021!

Väl mött igen 2021!
Leif Wallén & Susana Herbozo, Marknadsgeneraler


Måndag 13 Juli 2020

Vi avvaktar ytterligare besked från Folkhälsomyndigheten

Pandemin är fortfarande i ett känsligt skede vilket innebär att restriktionerna gällande folksamlingar fortfarande gäller. Vi håller dagligen koll på nyheter från Folkhälsomyndigheten om situationen i landet - om restriktionerna lättas är vi redo att med kort varsel starta upp arbetet med Sannamarken 2020.


Måndag 1 Juni 2020

Vi avvaktar med offentliggörandet av marknadskartan 2020
Tills vidare avvaktar vi utvecklingen av pandemin och dess konsekvenser innan marknadskartan publiceras och anmälningar och bokningar behandlas. De säljare som deltog år 2019 kommer att ha förtur till platser och kommer att kontaktas i samband med publiceringen av marknadskartan.

Nya deltagare kan anmäla sig till Sannamarken Tisdag 6 Oktober via knappen nedan.

Torsdag 30 Januari 2020

Sannamarken blir en inom- & utomhusmarknad 2020!

Tisdag 6 oktober är det dags igen för populära Sannamarken i Fjugesta - Närkes årliga folkfest sedan år 1863. Men även om allt verkar vara sig likt skiljer sig marknaden i år mot tidigare år: det här blir nämligen första gången som Sannamarken äger rum på det nya området i och omkring Sannahuset, vid infarten till Fjugesta.
 
"Sannahusets vackra och rymliga lokaler ger oss möjlighet att vidareutveckla Sannamarken till att bli en kombinerad ute- och inomhusmarknad. Lokalerna gör att vi kan ta emot utställare som vill stå inomhus samtidigt som vi ger besökare möjlighet till både trivsam vila och en bit mat.” säger Leif Wallén, Sannamarkens marknadsgeneral. Han fortsätter: ”Det ger oss dessutom helt nya förutsättningar att anordna attraktioner som inte är möjliga på det nuvarande området. Vi vill att Sannamarken ska fortsätta vara att en viktig social mötesplats för alla åldrar, där både trivsel och handel ska frodas. Att flytta marknaden till Sannahuset och dess vackra omgivningar anser vi därför bli en naturlig övergång för att kunna möta kommande generationers intressen."

Onsdag 29 Januari 2020

Sannahuset i Fjugesta - En ny eventplats i Lekeberg!

Bredvid den traditionella platsen för anrika Sannamarken i Fjugesta, pågår arbete med att färdigställa lokaler och naturmark för en ny typ av eventområde. Det är Livskonst AB, arrangörerna av Sannamarken, som ligger bakom projektet med att omvandla de 100-åriga ekonomibyggnaderna och dess naturomgivningar till att bli en attraktiv mötesplats för handel, kultur och nöje i Närke...  Läs mer

Copyright © IT Inventor Scandinavia - Alla rättigheter förbehållna